Skolens historie

På en mark nord for Vejle blev der i 1955 bygget en skole. Den blev indviet under stor opmærksomhed den 01.08.1955.

Det gamle Nørremarken bestod af nybyggere fra Vejle by, dels arbejdere fra byens bomuldsindustri, dels arbejdere fra byens slagteri. De fik mulighed for egne parcelhuse op ad og over bakken. Kolonihaverne måtte vige. Nørremarksskolen blev født for at tilgodese behovet for skoleuddannelse hos disse nybyggere. I den sammenhæng var skoleuddannelse et nøgleord i dannelsen af det fremtidige (velfærds-)samfund.

Du kan læse hele Skolens Historie.