Faglige ambitioner

Faglige ambitioner om udvikling af hele mennesker

Elever fra NOVAskolen, scorer høje karaktergennemsnit ved Folkeskolens Afgangsprøve (FSA).

Bilag: link til ”karaktergenm.snit

En CEPOSundersøgelse har således placeret skolen som den fjerdebedste af Vejle Kommunes 32 skoler – og på landsplan ligger vi i den bedste fjerdedel, hvad karaktergennemsnit angår.

Såvidt de målbare resultater.

På NOVAskolen lægger vi vægt på at uddanne hele mennesker med udgangspunkt i tre parametre:
faglig udvikling,
personlig udvikling og
social udvikling. 

Fra første skoledag arbejder vi målrettet og differentieret med hver enkelt elev, som derved oplever en masse små og store succeser. Samtidig ruster NOVAskolens mangfoldighed af nationaliteter eleverne til perspektiveret samarbejde på tværs af kulturer på fremtidens globale arbejdsmarked.

“Eleverne fra NOVAskolen er generelt målrettede,
fagligt dedikerede, loyale kammerater, socialt engagerede
og deres alsidige kulturelle baggrund beriger
undervisningen. Man får meget forærende ved at være
stamgymnasium for en skole som NOVAskolen.”

Rektor Hans Erik Duschek, Rødkilde Gymnasium