Vindere af AAB’s tegnekonkurrence

NOVAskolen ønsker AAB tillykke med deres 50 års jubilæum.

I forbindelse med jubilæet har nogle af vores elever deltaget i en tegnekonkurrence. Vindere af konkurrencen er:

Fra 4. årgang – Aishat, Rozita, Nadia, Ahmed
Fra 5. årgang – Karoline, Hassan, Isaac, Kamilla
Fra 6. årgang – Daniella, Clara

Præmien udleveres klokken 15.30 i AAB’s festtelt på Finlandsvej d. 11 august.