Projekt “Styrket overgang”

Galaksen, Trip Trap Træsko og NOVAskolen skal nu i gang med et fælles forskningsprojekt om ”Styrket overgang mellem daginstitution og skole”. Vi har fået puljemidler fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

I Vejle Kommune har vi allerede fokus på vigtigheden af ”gode overgange”, og har lavet samarbejdsaftale på Nørremarken, så et projekt som dette, er med til at styrke det allerede gode samarbejde.

Projektet skal medvirke til at styrke 4-6 årige børns kompetencer, og derved understøtte en god overgang til skole. Disse tidlige kompetencer har ikke alene en vigtig betydning for et godt barneliv her og nu, men er vigtig for, hvordan barnet klarer sig i skolen og senere i livet. Forskning viser samtidig, at børn, der går i dagtilbud af høj kvalitet, får et bedre fundament for en god skolegang.

Projektet er i samarbejde med professor Peter Jensen, Professor Dorthe Bleses og Anders Højen, Århus Universitet, samt Eva Tideman, Lunds Universitet.

Fokus vil blive forældresamarbejde, gode relationer og samarbejde på tværs.

I har mulighed for at læse mere her..

 

Det bliver rigtig spændende ?