PLC skal være et sted med liv

Bladet “LæringsCentret” udkommer 8 gange om året til alle skoler. I bladet fortælles bl.a. om, hvordan PLC (tidl. skolebiblioteker) kan indrettes og bruges.

I denne måned er NOVAskolens PLC med i bladet, hvor overskriften understreger, hvad PLC på NOVAskolen ønsker, nemlig “PLC skal være et sted med liv”.

Klik her for at læse artiklen