NOVAskolen har besøg af tidligere elev

René Bank har udgivet tre bøger og er i gang med den fjerde. Alle bøgerne hidtil er fagbøger omhandlende historiske begivenheder. Hver gang René udgiver en bog, sender han et signeret eksemplar til sin tidligere skole. René siger, at det gør han af taknemlighed for det, skolen har betydet for hans ærgerrighed efter at blive dygtigere. På NOVAskolen, dengang Nørremarksskolen, blev Renés historiske interesse vakt for at være nysgerrig på verden.

Renés bøger er udgivet af Alinea.