Meninger fra hallen

Hvad rører sig i hallen lige nu?.

7.-8. klasses piger mener: “Vi er nået langt på 2 dage. Men det har været en god oplevelse, og det har været sjovt”.
Charlotte mener: “Alt er snart helt klart til, at boderne flytter ind”.  Det eneste de
mangler, er scenetæppet.  Hun fortæller, at hun har haft nogle rigtig gode hjælpere.

Niels mener: “Der har ikke været nogle problemer, og at det har været rigtigt hyggeligt”.
Alle mener, at det bliver en rigtig god festival og en rigtigt flot hal.