Kristians Robot

Kristian fra 8.A har lavet sin helt egen robot af LEGO. Robotten skal reklamere for 8. årgangs boder på selve festivalen.