Interview

Da jeg kom ind i hallen, var der sket store ændringer. Blandt andet var scenen nu helt færdig.

Her er et interview med Mohammed, 8.A. :

“Hvad forventede du på det praktiske hold?” – “ Hårdt arbejde!”
“Hvordan var det så?”  – “Ligesom jeg havde forventet.”
“Hvad med scenen, den er ret stor, hvor svært var det at sætte den op?” – “Scenen var nok det letteste!”
“Hvor mange tror du, der kommer til festival?” – “150 personer”
“ I blev jo færdig på to dage, hvad skal I så give jer til resten af festivalugen?“ – “Hjælpe med at pynte vores årgangsboder”.
“Glæder du dig til festivalen?” –  “ Ja, meget”, slutter Mohammed.