HUSASSISTENT TIL SKOLEKANTINEN

Vi glæder os til at byde en ny husassistent velkommen til skolekantinen ved NOVAskolen.

Om jobbet

Du skal sammen med vores kok give skolens elever og medarbejdere mulighed for, at de kan købe deres frokost i vores kantine, hvor der dagligt fremstilles salatbar, sandwich mm.

Vi fremstiller selv det meste af maden, men benytter os også af halvfabrikata, som skal færdiggøres. En gang ugentligt laver vi en varm ret.

Vi servicerer ved diverse møder og bager brød til skolens SFO

Stillingen er aflønnet med 18,5 timer ugentligt. Timerne fordeles på 41 arbejdsuger, så du har fri på de fleste skolefridage. Det giver en ugentlig tilstedeværelsestid på 20 timer. Arbejdstiden planlægger vi i fællesskab.

Tiltrædelse 1. august 2019

Fortsæt med at læse

PLC skal være et sted med liv

Bladet “LæringsCentret” udkommer 8 gange om året til alle skoler. I bladet fortælles bl.a. om, hvordan PLC (tidl. skolebiblioteker) kan indrettes og bruges.

I denne måned er NOVAskolens PLC med i bladet, hvor overskriften understreger, hvad PLC på NOVAskolen ønsker, nemlig “PLC skal være et sted med liv”.

Klik her for at læse artiklen

Festivaluge på mandag

På mandag går vi i gang med festivaluge på NOVAskolen. Vi glæder os til at se jer alle til fest torsdag d. 11 april kl. 17.00.

Hele næste uge vil du her på hjemmesiden kunne holde dig opdateret med nyheder, billeder og video af forberedelser til NOVAfestival.

Rigtig god weekend og på gensyn!

Det ligner forår

Foråret begynder så småt at banke på, og så skal vores hjemmeside selvfølgelig også i forårshumør.

Aybike fra 4.B har stillet op til denne sæsons forårs billede. Så tak til Aybike for et energisk billede.

Skolens nye “legetårn”

Et legetårn kan man vel godt kalde det 😅. Det hedder en SpaceBall, og vores er bestilt i XL. Mindre kunne ikke gøre det 😎.

Kons. Skoleleder John Risberg åbne skolens nye SpaceBall XL ved selv at klatre en lille tur og så derefter sende alle skolens elever fra indskolingen op i det nye tårn.

Prøv bare at se her: