Antimobbestrategi

På NOVAskolen lægger vi vægt på at skabe det bedste miljø for det enkelte individs optimale læring og udvikling.

Vi tror grundlæggende på værdier som:

  • gensidig respekt
  • ligeværd
  • ansvarlighed

Vi forventer at:

  • vi taler ordentligt til hinanden
  • vi hjælper hinanden
  • vi tager hensyn til hinanden

Mobning accepteres ikke under nogen form på NOVAskolen – hverken blandt elever eller ansatte

Læs NOVAskolens Antimobbestrategi