Eliteidræt

Eliteidræt på NOVAskolen

Som elev på NOVAskolen vil du opleve, at vi vægter både høj faglig kvalitet i undervisningen og et ambitiøst niveau på sportsbanen. Eliteidrætsklasserne er startskuddet til en idrætskarriere, hvor der er fokus på det hele menneske. Tilbuddet er for alle idrætstalenter. Vi har to linjer: En idrætsspecifik linje og en basislinje. Den idrætsspecifikke linje gælder bl.a. fodbold, håndbold, dans og Taekwondo. Basislinjen er for idrætstalenter fra andre idrætsgrene.

Vision

På NOVAskolen vil vi skabe det bedste skolemiljø for idrætstalenter i 7.-9. klasse.

Målsætning:

Vi har fokus på det hele menneske, så unge idrætstalenter både kan passe deres træning og få en relevant uddannelse. Samtidig er det målsætningen, at unge idrætstalenter tidligt får mulighed for at dyrke idræt i forbindelse med deres skolegang – allerede fra 7. klasse.

Med eliteidrætsklasserne på NOVAskolen vil vi:

  1. Skabe sammenhæng mellem skolegang, fritid og træning
  2. Skabe en positiv samarbejdskultur mellem skole, klub, elever og forældre, hvor alle parter indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde.
  3. Sikre rammer til, at eleverne bliver hele idrætsmennesker
  4. Skabe optimale rammer for talentudviklingen i samarbejde med EliteVejle og de forskellige klubber
  5. Sikre, at udøverne kan træne efter principperne i aldersrelateret træning.

For yderligere information henvises til EliteVejle

Der indbydes til tre infoaftner på NOVAskolen, hvor vi vil fortælle om idrætsklasserne (procedure for optagelse, morgentræning m.m.). Alle dage starter vi klokken 17.00.

Tirsdag 22. november 2016

Mandag 5. december 2016 eller,

Onsdag 18. januar 2017

Optagelsesprocedure for skoleåret 2017/18 til kommende 7., 8. og 9. klassetrin

Ansøgningsfrist: 1. februar 2017

Uge 5-8 – Evt. prøvetræning

Uge 9 – 13 – Samtaler med potentielle elever

(ikke alle ansøgere kan forvente en samtale)


Uge 14-15 – Opsamling, evt. udvidede samtaler og møde i optagelsesudvalg

Uge 16 – Besked om optagelse til nye elever

Uge 18 – Frist for tilbagemelding til skolen fra nye elever