Stillingsopslag Sportskoordinator til NOVAskolen

NOVAskolen – profilskole for sport og innovation søger en sportskoordinator. Meget gerne med linjefag i engelsk og historie. 

Som sportskoordinator skal du i samarbejde med skolens viceskoleleder og EliteVejle skabe de bedste rammer for, at skolens sportstalenter kan udvikle sig både sportsligt og fagligt.

Koordinatoren skal kunne have mange bolde i luften og være god til at have overblik over både detaljen og helheden. Jobbet er præget af stor selvstændighed med mange forskellige opgaver i mange forskellige netværk.

De primære opgaver er daglig kontakt til sportsklasserne og koordinering af rammerne og strukturen omkring de tre sportsklasser vi har. Det er bl.a.

 • udvælgelse og optagelse af nye elever,
 • opsøgende arbejde ift. at få skabt et bedre og større netværk af klubber der sender elever til NOVAskolen,
 • koordinering af morgentræning,
 • koordinering af træning, fysioterapi og kost.

Vi forventer 

 • du har linjefag i engelsk og gerne idræt og historie,
 • du er udadvendt med flair for at skabe kontakt til andre,
 • du kan indgå i et tæt samarbejde med skolens personale og eksterne samarbejdspartnere,
 • du kan arbejde ansvarligt, selvstændigt og initiativrigt i forhold til koordinatorrollen,
 • du kan håndtere koordinatorrollen sammen med det at være lærer,
 • du har evne og vilje til fortsat personlig og faglig udvikling,
 • du har en vilje til at arbejde med en entreprenant tilgang til undervisningen,
 • du skal have personlighed, humoristisk sans og kunne undervise med høje faglige mål.

NOVAskolen tror på, at genialitet kan læres, og at medarbejderne er nøglen til det hele. På NOVAskolen er der ikke to dage, som ligner hinanden. Vi har gennem vores elevsammensætning en anden dynamik end andre skoler, og det er vi glade for.

Har du lyst til at gøre en forskel og kaste dig ind i rollen som elevernes rollemodel – så er det dig, vi har brug for.

Om jobbet 

NOVAskolen søger en sportskoordinator, hvor ¼ af stillingen er som koordinator. Derudover er der 13 uv. lektioner med primært engelsk og historie. Koordinatoren står for morgentræning mandag morgen sammen med en idrætslærer.

Du vil indgå i et samarbejde med andre Team Danmark skoler i region syd om efteruddannelse og netværk.

Er du vild med at være lærer – og indgå i tæt samarbejde med kolleger, ledelse, børn og forældre? Så er vi stedet for dig!

Tiltrædelse december 2017, eller hurtigst muligt.

Vi holder ansættelsessamtaler 25.oktober 2017.

Vi forventer af dig 

 • du er god til at skabe nye kontakter
 • du er venlig og imødekommende
 • du er i stand til at sætte tydelige rammer,
 • du har styr på klasserums- og læringsledelse,
 • du er læreruddannet eller har tilsvarende kompetencer,
 • du har en vilje til at arbejde med en entreprenant tilgang til undervisningen,
 • du har personlighed, humoristisk sans og kan undervise med høje faglige mål,
 • du er ansvarlig, selvstændig, initiativrig og nysgerrig på læring.

Vi tilbyder dig 

 • tæt tilknytning til årgangsteamet og opbakning fra forældrene,
 • et fagligt og inspirerende arbejdsmiljø med plads til visioner og kreativitet,
 • en skole, hvor innovation og entreprenørskab integreres i undervisningen,
 • faglig udvikling sammen med skolens læringsvejledere.

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og lokal løn.

Om os 

NOVAskolen er en to/tre-sporet skole med 0. – 9. årgang og ca. 500 elever – heraf er ca. 60 procent tosprogede. Skolen er afdelingsopdelt (indskoling, mellemtrin og udskoling). Vi har i udskolingen tre sportsklasser i samarbejde med EliteVejle og Team Danmark.

NOVAskolen er inde i en rivende pædagogisk udvikling, og det giver spændende udviklingsmuligheder til alle medarbejdere.

Flere oplysninger om jobbet kan fås hos viceskoleleder Anders Harfot på tlf.  76 81 37 02 / 29 11 94 05.

Du kan læse mere om os på www.novaskolen.dk

Ansøgningsfrist 

Der er ansøgningsfrist 23. oktober 2017.

Børneattest 

Vi indhenter børneattest.

Send din ansøgning 

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning og jobsøgning til din evt. partner. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.